Seis de cada 10 vehículos de flota son aptos ya para ser cien por cien eléctricos: Europa