Mitsubishi provee una flota de 165 SUV enchufables a la Guardia Civil